Smrad okolo nás…

Vážený susedia, obdržali sme už viacero sťažností na zápach v okolí našich pozemkov, príčina je nezabezpečenie toaliet stavebníkom pre robotníkov a tí potom „kadia“ okolo našich plotov , čo potom dlho zapácha. Buďme ohľaduplný voči okoliu, kde žijeme a voči

Dôležite upozornenie!

Vážení spolubývajúci, Začíname sa pomaly sťahovať do našich príbytkov v IBV Čaňa. Súbežne sa stretávame s rozličnými problémami aj povinnosťami. Oprava prístupovej cesty sa po dlhých ťahaniciach začne podľa prísľubu p.        Takáča v pondelok 26.2.2018. Keďže tu už viacerí bývame a nemáme ešte

Elektrika je.. :)

Tak a je to za nami…Ing. Vasilišin (VSD) dostal všetko v piatok od obce tak ako mal, Ing. Horváthová  (VSD) od  pondelka začína rozposielať revízne správy .  Po obdržaní revíznej správy každý z nás dá žiadosť na VSE  (Hollého ul.) o pripojenie. Zoberte