IBV Urbariát Čaňa a jazero Geča

Erb Čaňa

Ulica: Trieda SNP č. 3

PSČ: 040 11

Mesto: Košice

 

Telefón: 0907 974 799 , 0917 209 688

 

Banka: ČSOB

IBAN: SK88 7500 0000 0040 2391 5228

 

E-mail: ozurbariat@gmail.com

WEB: http://www.ozurbariat.sk

 

IČO: 50 529 102

Zapísané v registri:

MVSR, dňa 7.10.2016 pod č. VVS/1-900/90-49521

Napíšte nám