Všetci kto zaplatil za elektromer, mu bude VSD po vyúčtovaní vracať peniaze. Na 1 elektromer to vychádza približne 220 EUR. Od budúceho týždňa budú každému postupne chodiť tieto peniaze na účet z ktorého zaplatil elektrárňam . Plánuje sa aj stretnutie členov nášho občianskeho združenia kde vyhodnotíme minulosť a preberieme ďalšie výzvy, ktoré nás čakajú v pretváraní nášho Urbariátu na miesto kde by sa nám a našim deťom  žilo v peknom prostredí  kvalitne, kultúrne, a bezpečne.

Elektrárňe vracajú peniaze!