IBV Urbariát Čaňa a jazero Geča

Občianske združenie „IBV Urbariát Čaňa a jazero Geča “, združuje vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Čaňa v lokalite “IBV Urbariát Čaňa” a v jeho bezprostrednom okolí, a zároveň obyvateľov okolia jazera Geča, ako aj osoby podporujúce rozvoj a ochranu Urbariátu, jazera Geča a okolia. Prvoradým záujmom nášho Občianského združenia je rozvoj územia “IBV Urbariát Čaňa”, výstavby infraštruktúry, inžinierskych sieti a zveľaďovanie podmienok bývania a kvality života v tejto lokalite, ochrana a zveľaďovanie jazera Geča a jeho okolia ako aj občianska kontrola verejnej moci z oblasti územného rozvoja, životného prostredia a ochrany ľudských práv.