Tak a je to za nami…Ing. Vasilišin (VSD) dostal všetko v piatok od obce tak ako mal, Ing. Horváthová  (VSD) od  pondelka začína rozposielať revízne správy .  Po obdržaní revíznej správy každý z nás dá žiadosť na VSE  (Hollého ul.) o pripojenie. Zoberte si so sebou revíznu správu a List vlastníctva. Budeme sa ďalej snažiř o dobudovanie infraštruktúry na Urbariate, všetci vidíte že to nie je jednoduché, čakajú nás cesty, chodníky ,voda , kanalizácia atď.. Podporte nás, pomáhajte, robíte to pre seba..

Elektrika je.. 🙂