Vážení členovia IBV,
Na základe niekoľkých udaní ohľadom vývozu žúmp je potrebné vás opätovne informovať.
Momentálna situácia je dosť vážna.
Už pred časom sme vás informovali že na vyprázdnenie žúmp sú momentálne oprávnené len dve spoločnosti a to VVS KOŠICE a firma BLESK sídliaca v Haniske.
Ostatní súkromníci alebo majitelia cisternových áut nemajú potrebné povolenia.
Problém nastane v prípade, že budete musieť dokladovať životnému prostrediu spôsob vyprázdnenia vašich žúmp,
čo sa už deje.
Nahlásenie vyprázdnenia je treba urobiť s potrebným náskokom, lebo čakacie doby su momentálne aj vyše dvoch týždňov aj v prípade že máte rámcovú zmluvu vďaka ktorej ste uprednostnení…
Prosim vás vo vlastnom zaujme neberte to na ľahkú váhu, pokuty su dosť vysoké.
S pozdravom Seregely.
POZOR!! Problémy s vývozom žúmp